Deklaracja

Tekst Deklaracji Sanockiej -  19.01.2018                  

                             

                My, Demokraci Ziemi Sanockiej, w trosce o los kraju
i naszej małej Ojczyzny – deklarujemy wspólne działanie na rzecz lokalnej demokracji.

I. Poprzez ponadpartyjną, obywatelską i konstruktywną współpracę demokratycznych środowisk zapewnimy:

- porozumienie przed- i powyborcze, będące gwarancję poszanowania demokracji, praworządności
 i praw obywatelskich w nadchodzącej kadencji samorządowej 2018-2022

- utworzenie wspólnego programu oraz jego realizację
w obszarach ważnych dla lokalnej  społeczności: przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury komunalnej, turystyki i sportu, kultury, ochrony środowiska i bezpieczeństwa

- budowanie wizerunku miasta o randze ponadregionalnej, z którego społeczeństwo mogłoby być dumne. Uczynimy wszystko, aby przywrócić Ziemi Sanockiej należne jej miejsce na mapie polskich samorządów

- współpracę w obrębie środowisk miejskich i wiejskich, pozwalającą na harmonijny rozwój Ziemi Sanockiej

II. Deklarujemy powołanie komitetu wyborczego, wystawienie wspólnych kandydatów
na różnych szczeblach wyborów samorządowych oraz wskazanie spośród naszego grona najlepszego kandydata na Burmistrza Miasta Sanoka, zapewniając Mu nasze wspólne poparcie.

Wybory samorządowe mają dla nas bardzo wysoką rangę. Dlatego na naszych listach wyborczych znajdą się osoby cieszące się szacunkiem społecznym, znające dobrze lokalne potrzeby i możliwości, osoby wiarygodne poprzez ich doświadczenie, odpowiedni dorobek, otwartą osobowość
i predyspozycje do pracy w strukturach samorządu terytorialnego.

III. My, Demokraci Ziemi Sanockiej, jesteśmy otwarci na współpracę z ludźmi, organizacjami i stowarzyszeniami demokratycznymi. Dlatego wszystkich tych, komu na sercu leży los Sanoka i Ziemi Sanockiej, zapraszamy do nas. Niech połączy nas wspólny cel: walka
o demokratyczny, obywatelski samorząd, o naszą małą Ojczyznę, wolną od podziałów i nienawiści, prężnie rozwijającą się dla dobra swoich Obywateli.

                                                                                            DEMOKRACI ZIEMI SANOCKIEJ

                                          

Marzena Dziurawiec - .Nowoczesna        

Sławomir Miklicz - Platforma Obywatelska 

Wojciech Blecharczyk - Burmistrz 2002-2014

Bogusław Kmieć - Komitet Obrony Demokracji

Sebastian Niżnik - Starosta 2010-2014

Wiesław Kijowski - Regionalna Izba Gospodarcza   

Miranda Korzeniowska - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Marian Struś 

      oraz Sympatycy