O nas

Jesteśmy koalicją sanockich środowisk demokratycznych, którym zależy na rozwoju miasta.
Razem powalczymy o przyszłość dla Sanoka.


Zjednoczyliśmy się pod szyldem Demokraci Ziemi Sanockiej, aby wspólnie zaprezentować alternatywę dla obecnie sprawowanej władzy. Posiadamy doświadczenie, pomysły i wiedzę, aby zapewnić Sanokowi rozwój.

Sanok jest i powinien być miastem wszystkich mieszkańców. Intencje i zamierzenia zawarliśmy w podpisanej
19 stycznia Deklaracji Sanockiej, która stała się busolą naszych działań.


Potrzebę wspólnego działania uzasadniał Wojciech Blecharczyk, jeden z inicjatorów utworzenia frontu Demokraci Ziemi Sanockiej:

- Gdybym nie wierzył w rozsądek sanoczan, w ich umiejętność racjonalnego postrzegania rzeczywistości, machnąłbym na to wszystko ręką. Skoro jednak postąpiłem inaczej, to znaczy, że wierzę w sens takich działań. Sanok naprawdę nie zasłużył na poddawanie się dyktatowi bezmyślnej koterii, na dzieleniu Polaków na lepszych i gorszych, na łamanie demokracji i praworządności. Nie tak miało być i tak nie może być!

Demokraci Ziemi Sanockiej mają swój program, energię do działania, doświadczenie, wiedzę oraz swoich kandydatów w wyborach samorządowych.