Zofia Kordela-Borczyk

Okręg nr 1 - Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze, poz.1. Zofia Kordela-Borczyk

Ekonomista Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej Polska i dyrektor międzynarodowych projektów. 
Specjalista z zakresu polityki rozwojowej i zarządzania. 

Radna i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sanockiego. Kandydatka do Sejmu RP w roku 2015.


https://www.facebook.com/zofia.kordelaborczyk