Zdzisław Kowalski

Okręg nr 1 - Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze, poz. 8. Zdzisław Kowalski

Wykształcenie wyższe – inżynier budowlany.
 W swoim życiu zawodowym pracowałem:

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku
- Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sanoku
- prowadziłem działalność gospodarczą - handel
- byłem także asystentem Europoseł Elżbiety Łukacijewskiej

Obecnie - pracownik samorządowy Starostwo Powiatowe Sanok - Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Chciałbym działać na rzecz rozwoju Sanoka w sposób kompleksowy tak, aby Sanok był miejscem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców.

Zależy mi szczególnie na rozwoju społeczno-gospodarczym Sanoka (m.in. nowe miejsca pracy, rozwój sanockiego sportu, rekreacja – ścieżki rowerowe)

Jestem: kreatywnym optymistą.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000644340336