Teresa Lisowska

Okręg nr 3 - Błonie, Olchowce, Posada, poz. 3. Teresa Lisowska

Emerytka.
Absolwentka Politechniki Krakowskiej.
Inżynier budownictwa.
Studia podyplomowe - integracja europejska.
Przedsiębiorca, wykonawca robot budowlanych, nadzory, kierowanie budowami.
Moje zainteresowania - muzyka poważna, szczególnie opera.