Adrian Król

Okręg nr 15, Adrian Król 

Lat 27
Wykształcenie średnie.
Chciałbym poprawić bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę chodników, modernizację i oświetlenie dróg gminnych, a także wsparcie jednostek OSP.
Jestem młodym i energicznym człowiekiem o dużych ambicjach.

https://www.facebook.com/adrian.krol.18