Piotr Rychter

Okręg nr 3 - Błonie, Olchowce, Posada, poz. 2. Piotr Rychter

Rocznik 54, wykształcenie średnie.
Zainteresowania : historia ,sport.

Przez 15 lat kierowałem działami transportu oraz zaopatrzenia w Spni Budowlanej, następnie prywatnymi Firmami produkcyjnymi
i Hurtownią spożywczą, prowadziłem własną działalność gospodarczą. Aktualnie reprezentuje jako handlowiec na teren województwa dużą Hurtownie dystrybucyjną.

Aktywnie uczestniczyłem w działalności na rzecz społeczeństwa. Byłem działaczem Solidarności na wszystkich szczeblach łącznie
z komisją krajową.

Przez wiele lat byłem w Radzie Nadzorczej SSM, znam tematy nurtujące mieszkańców oraz problemy występujące na osiedlach. Chciałbym zwiększyć współpracę z Radami Osiedli i mieszkańcami, wspierać inicjatywy oddolne, zwiększyć nadzór nad Spółkami „miejskimi”, uczynić bardziej sprawiedliwym podział środków finansowych.

https://www.facebook.com/jakubosika.strona/