Piotr Lewandowski

Okręg nr 3 - Błonie, Olchowce, Posada, poz. 9. Piotr Lewandowski

Wiek odpowiedni do sprawowania funkcji Radnego.

Mgr inz. mechanik. 

W radzie miasta chciałbym przypilnować sprawiedliwego podziału środków,inwestycyjnych pomiędzy dzielnicami. Najważniejsze dla mnie jest powiększenie cmentarza na Posadzie. 

Jestem przygotowany do wykorzystania swojego doświadczenia zawodowego i społecznego.