Aleksandra Cywińska

Okręg nr 1 - Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze, poz.7. Aleksandra Cywińska-Krzysztof

28 lat

Stawiam na "energię i młodość"

Będę wspierać przygotowywanie terenów inwestycyjnych dla zewnętrznych inwestorów, umożliwiając rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości oraz powstawanie nowych miejsc pracy.

Wspólnie z mieszkańcami chcę dbać o rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo Sanoka.  

https://www.facebook.com/ola.cywinska