Burmistrz i jego zastępcy

Jakub Osika

https://www.facebook.com/jakubosika.strona/

http://jakubosika.pl/

   
 - Sanok nie może być PiS-owski, ani PO-wski, ani żaden inny. Sanok musi być nasz, sanocki! Dziś brakuje mi w nim transparentności, konsultacji zamierzonych przedsięwzięć z mieszkańcami. Władza nie może im mówić jak ma być i jak będzie, ale musi ich o to pytać i słuchać. Sanok potrzebuje wizji, strategii, spojrzenia w przyszłość. Sanok to także Ziemia Sanocka, która wraz z nim winna tworzyć wspólny organizm.  
Marzena Dziurawiec
https://www.facebook.com/MDziurawiec/
      

   - Nie zgadzamy się na takie podziały, jakie obecna władza stosuje. Podpisując Deklarację Sanocką chcemy unaocznić mieszkańcom Sanoka
i Ziemi Sanockiej, że zamierzamy działać razem na rzecz dobra wszystkich obywateli, bez podziału na lepszych i gorszych.    Sebastian Niżnik 

https://www.facebook.com/sebastian.niznik

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Ni%C5%BCnik

             - Dlaczego zdecydowaliśmy się działać pod jednym szyldem? 

Bo uznaliśmy, że wspólnie jesteśmy w stanie zdziałać dużo więcej. Obecny czas jest dla Sanoka i Ziemi Sanockiej czasem straconym. To czas marazmu
i niewykorzystanych szans. Nie takiego rozwoju potrzebujemy. Stajemy się Polską „C”, mimo dużego potencjału, jakim dysponujemy. Dlatego dziś meldujemy sanoczanom: mamy pomysły, pracujemy nad strategią, mamy też chęci i energię do działania.