Jan Biega

Okręg nr 1 - Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze , poz.4. Jan Biega

67 lat - wiek odpowiedni do pełnienia mandatu radnego.
Ekonomista. Doradca podatkowy.

Jestem rodowitym sanoczaninem, pełniłem funkcję radnego rady miasta Sanoka trzy kadencje - posiadam odpowiednie doświadczenie
w pracach samorządowych.

Znam problemy mieszkańców. Całe życie poświęciłem memu miastu.
Jestem żonaty, od 25 lat prowadzę własną kancelarię doradcy podatkowego.