Józef Krynicki

Okręg nr 1 - Śródmieście, Dąbrówka, Zatorze, poz. 2. Józef Krynicki

67 lat Przedsiębiorca. 
Chcę poprawić infrastrukturę drogową i oświetlenie w mieście. 
Będę pracował na rzecz społeczności lokalnej.