Bogusław Kmieć

OKRĘG NR 3 - Sanok, poz. 10. Bogusław Kmieć

62 lata. Wykształcenie wyższe - Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Krakowskiej. Zawód wykonywany - przedsiębiorca (produkcja i technologie
z kompozytów polimerowych). Od lat prowadzi własną firmę. Jest v-prezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Sanoku.
- „Priorytetowym zadaniem, którym chciałbym się zająć, jest rozwój gospodarczy powiatu i miasta. Duże znaczenie przywiązuję do wszechstronnego
wspierania rozwoju miejscowych przedsiębiorstw produkcyjnych i szeroko pojętych usługowych. Mam tu na myśli usługi kulturalne, edukacyjne, doradcze, budowlane, transportowe, gastronomiczne, turystyczne, medyczne, pielęgnacyjne i inne. Aby mieszkańcy mieli coraz lepszą ofertę pracy, a wykształcona młodzież wracała do Sanoka, ważne jest powstawanie nowoczesnych miejsc pracy. Trzeba zatem tworzyć warunki dla konkurencyjnych, innowacyjnych firm. Właśnie w takich firmach powstają dobrze płatne i cieszące się zainteresowaniem miejsca pracy. Rolą sanockich samorządów jest przyciąganie firm związanych z innowacyjnymi dziedzinami. Dla miast takich jak Sanok, zaliczonych wg. analiz Polskiej Akademii Nauk do tracących funkcje cywilizacyjne, na takie zadania są specjalne fundusze unijne. W tym celu musimy współpracować na wszystkich szczeblach samorządu. Chciałbym wzorować się na działaniach rozwojowych miast sukcesu, takich jak Rzeszów.”
Jego ulubione…
* Książki - historyczne.
* Filmy - he, he ostatnio usypiają.
* Nałogi - grzebanie w Internecie, czasem do upadłego.
* Ulubione jedzenie - jarzynowa mamy.
* Sport - kajaki, żeglarstwo, chodzenie po górach.
* Zainteresowania - nauka, technika, gospodarka i… polityka.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022242825948&hc_ref=ARQAHYc08WzGOcYVOtdQLLFRDsecRzsEq...