Bogdan Struś

OKRĘG NR 3 - Sanok, poz. 3. Bogdan Struś

Wykształcenie: wyższe magisterskie. nauczyciel i ekonomista

 Moje hobby to: numizmatyka i żeglarstwo, a ulubioną książką jest „Mistrz i Małgorzata” - Michaiła Bułhakowa, z jej mottem - uniwersalnym przesłaniem moralnym:

 „... Więc kimże w końcu jesteś? - Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro.”

 Kandyduję do Rady Powiatu Sanockiego by bronić mieszkańców Sanoka przed partykularnymi interesami różnych „grup interesów” oraz przypominać - w kręgach decyzyjnych samorządu, że mieszkańcy Sanoka stanowią blisko połowę mieszkańców powiatu, a potencjał gospodarczy Sanoka nierozerwalnie związany jest z możliwościami: nauki i pracy, aktywności społecznej, kulturalnej 

i sportowej - dla całej społeczności Ziemi Sanockiej.


Jestem Sanoczaninem. Stąd pochodzę, tu mieszkam,  i tu - mam nadzieję - godnie żyć będą moje dzieci i wnuki. Jestem przekonany, że Ziemia Sanocka zasługuje na kompetentnych radnych 

i samorządowców, którzy swoje codzienne życie i przyszłość wiążą z Naszym Miastem i regionem.

Nie zgadzałem się - i w dalszym ciągu, nie mogę godzić się na to - by decyzje o najważniejszych, sprawach Sanoka i Ziemi Sanockiej - podejmowane były przez decydentów w Przemyślu, Krośnie, czy Jaśle.